O nás (naše služby)

Hlavný predmet činnosti našej spoločnosti je tvorba systémov na ochranu a zabezpečenie majetku, kamerových systémov pre monitorovanie verejných a súkromných priestorov.

Vykonávame nasledujúce činnosti.

Jozef Seifert
Jozef Seifert

Naša spoločnosť vznikla 1.1.2008 ako prirodzené vyústenie nazbieraných skúseností jej majiteľa Jozefa Seiferta. Pôsobíme v neustále sa meniacom odvetví akým bezpečnosť bez pochyby je, vyžadujúcom si mladú a dynamickú osobu, ktorá sa dokáže prispôsobiť zmenám.

Prehlásenie kvality

Ku každej zákazke pristupujeme individuálne uvedomujúc si špecifické riziká, ktoré z nej vyplývajú, a záleží nám na kvalite prevedenej inštalácie. Našim dlhodobým cieľom je získať čo najviac spokojných zákazníkov, ktorý sú najväčšia hodnota pre ďalší úspešný rozvoj firmy. Na všetky naše služby potrebujeme záručný a pozáručný servis.

Certifikáty a oprávnenia

Sme držiteľmi osvedčenia od TISR a licencie na vykonávanie technických služieb, ktoré nás oprávňujú na výrobu, predaj, montáž, opravu, revíziu, projektovanie a údržbu zabezpečovacích a poplachových zariadení.

Ponuky či konzultácie robíme úplne zadarmo prostredníctvom telefónu, emailu alebo osobného stretnutia, a preto nás neváhajte kontaktovať.

Technická inšpekcia - oprávnenie na revízie elektrozariadení do 1000V
Technická inšpekcia – oprávnenie na revízie elektrozariadení do 1000V
Živnostenský list Jozef Seifert
Živnostenský list Jozef Seifert
Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Licencia na prevádzkovanie technickej služby
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Materiály na stiahnutie